VERKOSTOPÄIVÄT


AIEMMAT VERKOSTOPÄIVÄT

Alapuolelta löydät Suomen vauvamyönteisyyskouluttajien vuosittaisten verkostopäivien avoimet luentomateriaalit. 

Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n jäsenten oman verkostopäivien materiaalit löytyvät kirjautumalla jäsensivuille.


2024 

Pidettiin hybridinä Helsingin Metropolian ammattikorkeakoulusta. Tuttuun tapaan verkostopäivien ensimmäinen päivä oli avoin kaikille, toinen päivä  Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n jäsenistölle. 


Vuoden 2024 Kaikille avoin päivä - ohjelma ja materiaalit

Lataa ohjelma:


Materiaalit:

Rintojen käsinlypsy loppuraskaudessa ja sen vaikutus imetyksen käynnistymiseen - Johanna Koivisto, terveydenhoitaja, kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC, Helsingin Kaupunki


Rinnanpään haavojen hoito - Meri Haahtela, kätilö, ensihoitaja, IBCLC , HUS Hyvinkää ja Nina Kivilaakso, terveydenhoitaja YAMK, imetyskouluttaja, IBCLC, Asiantuntijaterveydenhoitaja, Helsingin kaupunki


Varhainen kiintymyssuhde ja imetys - Saara Salo, FT, kliininen psykologi ja psykoterapeutti


Sosiaalisen median käyttö vauvamyönteisyyden edistämisessä - Jenni Rainio, kätilö YAMK, IBCLC, aoh Tays Syntymäpaikka


Neo -BFHI -sertifikaatti — lääkärin näkökulma - Leena Hintikka, LL, lastentautien el, neonatologi, KYS


Neo- BFHI -sertifikaatti — hoitotyön näkökulma - Anna-Miia Niskanen, kätilö, imetyskouluttaja ja Minna Montonen, sairaanhoitaja, imetyskouluttaja


Kireän kielijänteen hoito imetyshaasteissa — korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin näkökulma - Marko Juutilainen, LL, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri


Ajankohtaista Vauvamyönteisyyden kansallisen kehittämisryhmän toiminnasta - Sanna Nieminen, Kehittämispäällikkö, TtM, väitöskirjatutkija, THL


Pe 22.3.24 - Jäsenten oma päivän materiaalit löytyvät jäsensivuilta

Lataa ohjelma:

2022 


Verkostopäivät pidettiin etäyhteyden avulla 10.-11.2.2022 

yhteistyössä Helsingin kaupungin neuvolatoimen sekä 

Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. 


10.2.2022 Kaikille avoin päivä

OHJELMA:

LUENTOMATERIAALIT:

Tervetulosanat - Monica Lindberg, Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, TtM, Aaltoee-student, Helsingin perhe- ja sosiaalipalvelut

Lääkärin näkökulma imetyksen tukemiseen ja hoidon jatkuvuuteen sairaalasta neuvolaan -  Kaija Mikkola, LT, neonatologi, HUS

Ihokontaktin, ensi-imetyksen, vierihoidon ja täysimetyksen toteutuminen synnytyssairaaloissa väitöstutkimuksen esittely - Mervi Hakala, vs. kliinisen hoitotieteen asiantuntija, TtT, kätilö

Neuvolan vauva- ja perhemyönteisyys ohjelman toteuttaminen Helsingissä - Kirsi Otronen, ylihoitaja, TtM, imetyskouluttaja ja Karla Loppi, Vauvamyönteisyyskoordinaattori, terveydenhoitaja, Imetyskouluttaja, IBCLC Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut

Käytännön näkökulma vauvan suun kireyksien havainnointiin, hoitamiseen ja jälkihoitoon - Laura Merivirta, th YAMK, IBCLC, vyöhyketerapeutti

Miten tukea varhaista vuorovaikutusta imetystilanteissa - Saara Salo PsT, psykologi, psykoterapeutti

Terapeuttinen vauvaperhetyö perheen tukena - Jonna Lehtinen, johtava psykoterapeutti, perhe- ja sosiaalipalvelut, Helsingin kaupunki

Äidin lääkityksen vaikutus imetykseen - Maria Ellfolk, farmasian tohtori, Teratologinen tietopalvelu, HUS

Vanhemmuuteen ja imetykseen liittyvä stressi Suomessa ja Britanniassa - kansainvälinen vertailututkimus - Leena Hannula, TtT, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu


2021 - Pori 11.-12.2.2021 

Verkostopäivät pidettiin etäkoulutuksena yhteistyössä Satasairaalan kanssa.


11.2.2021  Kaikille avoimen päivä - ohjelma 

LUENTOMATERIAALIT:

Imetyskoordinaattorin terveiset, kansalliset imetyssuositukset - Riikka Ikonen, erikoistutkija, imetyskoordinaattori, THL

Kireän kieli- ja huulijänteen tunnistaminen ja imetyksessä tukeminen - Laura Merivirta, terveydenhoitaja. IBLC

Lääkärin rooli kireän kielijänteen tutkimisessa ja hoitamisessa - Eeva Löfgren, korva-, nenä-, kurkkutautien erikoislääkäri, LT

Porin NEO-BFHI -sertifikaattimatka - Hanne Väyrilä-Hautamäki, sairaanhoitaja, imetyskouluttaja, Satasairaala

Neuvolan vauva- ja perhemyönteisyysohjelma sekä Neuvolalääkäri imetyksen tukijana -

Kirsi Otronen - ylihoitaja, imetyskouluttaja, Neuvola- ja perhetyö, Helsingin kaupunki

Nina Kivilaakso - terveydenhoitaja YAMK, IBCLC, imetyskoordinaattori, Neuvola- ja perhetyö, Helsingin kaupunki

Neuvolan vauva- ja perhemyönteisyysohjelman itsearviointityökalu - Kirsi Otronen, ylihoitaja, Neuvola- ja perhetyö, Helsingin kaupunki

Rintakumin käyttö imetyksen tukena - Meri Haahtela, kätilö, ensihoitaja, IBCLC


12.2.2021 Suomen vauvamyönteisyyskouluttajien oma päivä - ohjelma 

LUENTOMATERIAALIT LÖYDÄT JÄSENSIVUILTA.
2020

Koronavirusepidemian vuoksi, jouduimme perumaan Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajien verkostopäivät Kuopiossa 19.-20.3.20. Seuraavat verkostopäivät pidetään Porissa vuonna 2021. 

Voit katsoa alta kansallisen imetyskoordinaattorin luennon Vauvamyönteisyysohjelman tuomisesta käytäntöön alla olevasta linkistä. Luennon piti olla osana verkostopäiviä 2020.

Luento:  Vauvamyönteisyysohjelma - uudet ohjeet ja implementointi - Riikka Ikonen, kansallinen imetyskoordinaattori, THL


2019 - Seinäjoki 21.-22.3.2019

Vuoden 2019 teemana oli vauvamyönteiset hoitokäytännöt. Aihetta käsiteltiin raskausajan, synnytyssairaalassa vietetyn ajan ja neuvolan näkökulmasta myös synnytyksen jälkeen.

Toisena päivänä, jäsenten omassa päivässä, pohdittiin imetysohjauksen eettisiä kysymyksiä, kielijännetyöryhmä esitteli kireän kielijänteen tunnistamis- ja arviointityökaluja ja yhtenä aiheena oli myös vauvan suun kireyksien tunnistaminen ja hoito. Nämä luonnot löydät jäsensivuilta.


2018 - Tampere 14.-15.2.18


2017 - Jyväskylä 16.-17.3.2017 

- Ammattitaitoa imetyksen tukemiseen-2016 - Turku 17.-18.3.2016

Imetys ilman stressiä – Seminaarisarjan kolmas osa ja Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n verkostopäivä:

IMETYS JA ERITYISTILANTEET

Seminaarin tavoitteena on lisätä imetyksen tukemiseen keinoja, sekä vahvistaa imetysohjauksen ja -tuen laatua. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Imetys ilman stressiä-hanke ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry. Sen tavoitteena on tuoda yhteen erilaiset perheen parissa työskentelevät toimijat ja näin vahvistaa perheiden hyväksi tehtävää työtä.