VERKOSTOPÄIVÄT

Täältä löydät Suomen vauvamyönteisyyskouluttajien vuosittaisten verkostopäivien avoimet luentomateriaalit. 

Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n jäsenten oman verkostopäivien materiaalit löytyvät kirjautumalla jäsensivuille.


2021 - Pori 11.-12.2.2021 

Verkostopäivät pidettiin etäkoulutuksena yhteistyössä Satasairaalan kanssa.


11.2.2021  Kaikille avoimen päivä - ohjelma 

LUENTOMATERIAALIT:

Imetyskoordinaattorin terveiset, kansalliset imetyssuositukset - Riikka Ikonen, erikoistutkija, imetyskoordinaattori, THL

Kireän kieli- ja huulijänteen tunnistaminen ja imetyksessä tukeminen - Laura Merivirta, terveydenhoitaja. IBLC

Lääkärin rooli kireän kielijänteen tutkimisessa ja hoitamisessa - Eeva Löfgren, korva-, nenä-, kurkkutautien erikoislääkäri, LT

Porin NEO-BFHI -sertifikaattimatka - Hanne Väyrilä-Hautamäki, sairaanhoitaja, imetyskouluttaja, Satasairaala

Neuvolan vauva- ja perhemyönteisyysohjelma sekä Neuvolalääkäri imetyksen tukijana -

Kirsi Otronen - ylihoitaja, imetyskouluttaja, Neuvola- ja perhetyö, Helsingin kaupunki

Nina Kivilaakso - terveydenhoitaja YAMK, IBCLC, imetyskoordinaattori, Neuvola- ja perhetyö, Helsingin kaupunki

Neuvolan vauva- ja perhemyönteisyysohjelman itsearviointityökalu - Kirsi Otronen, ylihoitaja, Neuvola- ja perhetyö, Helsingin kaupunki

Rintakumin käyttö imetyksen tukena - Meri Haahtela, kätilö, ensihoitaja, IBCLC


12.2.2021 Suomen vauvamyönteisyyskouluttajien oma päivä - ohjelma 

LUENTOMATERIAALIT LÖYDÄT JÄSENSIVUILTA.
2020

Koronavirusepidemian vuoksi, jouduimme perumaan Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajien verkostopäivät Kuopiossa 19.-20.3.20. Seuraavat verkostopäivät pidetään Porissa vuonna 2021. 

Voit katsoa alta kansallisen imetyskoordinaattorin luennon Vauvamyönteisyysohjelman tuomisesta käytäntöön alla olevasta linkistä. Luennon piti olla osana verkostopäiviä 2020.

Luento:  Vauvamyönteisyysohjelma - uudet ohjeet ja implementointi - Riikka Ikonen, kansallinen imetyskoordinaattori, THL


2019 - Seinäjoki 21.-22.3.2019

Vuoden 2019 teemana oli vauvamyönteiset hoitokäytännöt. Aihetta käsiteltiin raskausajan, synnytyssairaalassa vietetyn ajan ja neuvolan näkökulmasta myös synnytyksen jälkeen.

Toisena päivänä, jäsenten omassa päivässä, pohdittiin imetysohjauksen eettisiä kysymyksiä, kielijännetyöryhmä esitteli kireän kielijänteen tunnistamis- ja arviointityökaluja ja yhtenä aiheena oli myös vauvan suun kireyksien tunnistaminen ja hoito. Nämä luonnot löydät jäsensivuilta.


2018 - Tampere 14.-15.2.18


2017 - Jyväskylä 16.-17.3.2017 

- Ammattitaitoa imetyksen tukemiseen-2016 - Turku 17.-18.3.2016

Imetys ilman stressiä – Seminaarisarjan kolmas osa ja Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n verkostopäivä:

IMETYS JA ERITYISTILANTEET

Seminaarin tavoitteena on lisätä imetyksen tukemiseen keinoja, sekä vahvistaa imetysohjauksen ja -tuen laatua. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Imetys ilman stressiä-hanke ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry. Sen tavoitteena on tuoda yhteen erilaiset perheen parissa työskentelevät toimijat ja näin vahvistaa perheiden hyväksi tehtävää työtä.