MATERIAALIT:


Imettävä äiti sairaalahoidossa

Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Imetyksen tuki ry ja Suomen Kätilöliitto ovat laatineet ohjeen "Imettävä äiti sairaalahoidossa - Rintojen hoito, imetyksen turvaaminen ja vauvan ruokinta - tietoa ja ohjeita äitiä hoitavalle henkilökunnalle"

Ohje on tarkoitettu vapaaseen käyttöön ja jaettavaksi.

Tarkoituksena on jalkauttaa ohje mahdollisimman laajasti, jotta sairaalahoitoon joutuvat äidit saisivat parasta mahdollista näyttöön perustuvaa hoitoa imetyksen jatkamiseen (tai lopettamiseen) sairaalassaolonsa aikana.


Kompassit imetyksen tueksi


KOMPASSIT ovat apuvälineitä imetystä pohtiville vanhemmille ja sinulle, joka ohjaat tai tuet vanhempia imetyksessä. Kompasseja on kolme erilaista:

  1. Vauvan odotukseen – Mitä on hyvä tietää imetyksestä jo raskausaikana?
  2. Ensiviikkoihin vauvan syntymän jälkeen - Minkälaisia ovat imetyksen ensiviikot?
  3. Isomman vauvan vanhemmille - Miten imetys muuttuu, kun vauva kasvaa?

KOMPASSIT toimivat karttana, josta vanhemmat voivat valita juuri ne asiat, joista haluavat kuulla lisää. Kuvapuolelta löytyvät aiheet kuvana ja lyhyenä lauseena ja tekstipuolelle on koottu keskeiset aiheeseen liittyvät asiat. Kompassia tutkitaan vanhempien kanssa yhdessä.

KOMPASSEJA ei ole tarkoitus jättää vanhemmille, vaan ne on helppo laminoituna säilyttää potilashuoneissa tai kuljettaa mukana esimerkiksi kotikäynneille.

KOMPASSIT on suunniteltu vauvamyönteisyyskouluttajista koostuneessa työryhmässä vuoden 2016 aikana.

KOMPASSERNA är hjälpmedel vid samtal med föräldrar som funderar på amning. De är utarbetade för dig som handleder och stöder föräldrar med amningen. Det finns tre olika kompasser:

  1. Samtala om amning under graviditeten – Vad är bra att veta om amning redan under graviditeten?
  2. Samtala om amning under de första veckorna efter babyns födsel – Hurdana är de första amningsveckorna?
  3. Samtala om amning då babyn är lite större – Hur förändras amningen då babyn växer?

KOMPASSERNA fungerar som kartor från vilka föräldrarna kan välja de saker som de önskar få veta mera om eller som de vill diskutera. På framsidan presenteras olika teman med bilder och korta meningar och på baksidan förklaras det mest relevanta kring vart och ett tema. Tillsammans med föräldrarna kan ni studera kompassen och reflektera över det som just då är aktuellt för familjen.  

Det är inte meningen att dela ut KOMPASSERNA åt föräldrarna, utan de kan med fördel lamineras och finnas tillgängliga i patientrum eller tas med på hembesök. 

KOMPASSERNA är utarbetade under år 2016 av en arbetsgrupp bestående av amningshandledarutbildare från olika delar av Finland.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.